Αμυκλών 20, 152 31 Χαλάνδρι

697 37 85 270

info@santi.gr

Διατροφή

Η Διατροφή αποτελεί το πιο βασικό μας καύσιμο μετά τον αέρα και το νερό για την επιβίωσή μας.

Κάθε θεραπευτική διαδικασία ξεκινάει από τη Διατροφή για κάθε ασθενή, διαφορετικά τα αποτελέσματα θα είναι πιο φτωχά.

«Το φάρμακό σου είναι η τροφή σου»
ΙπποκρΑτης ο ΚΩος, πατΕρας της ιατρικΗς τΕχνης και επιστΗμης

Η σχέση με την τροφή, όταν είναι συναισθηματική, δημιουργεί πολλά προβλήματα υγείας. Αντιθέτως, όταν η τροφή είναι ενστικτώδης υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία καθώς η φύση γνωρίζει πως να διευθετεί και εσωτερικά μας.

Μέσα από τις συνεδρίες μας, αναλύεται το προσωπικό πρόγραμμα του ασθενούς και με βάση της Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική αλλά και σε συνδυασμό με προσεγγίσεις μεγάλων Ελλήνων Ιατρών και Θεραπευτών όπως ο Ιπποκράτης, ο Γαληνός,  ο Αγάπιος ο Κρης, την βελτιώνουμε ώστε να ενισχύσουμε τη θεραπευτική της δράση για τον οργανισμό.

Δίνονται ειδικές διατροφές αναλόγως παθολογιών αλλά και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της δυσανεξίας που προκύπτουν είτε από τον βιοσυντονισμό είτε και όχι.